قبل از قیام قیامت خطاب‏ میرسد به قابض الارواح " حضرت عزرائیل " كه‏ تمام موجودات را قبض روح كن‏0 همه را قبض روح‏ میكند0 خطاب مى رسد : قابض الارواح ! چه كسى‏ زنده مانده است ؟ عرض مى كند : از جنس بشر كسى‏ زنده نمانده است‏0 بعد ملائكه و پس از آنها هم‏ جنیان مى میرند0 حیوانات هم ، همگى از بین‏ میروند0 خطاب میرسد : قابض الارواح ! چه كسى‏ زنده مانده است ؟ عرض مى كند : چهار ملك مقرب : جبرئیل ، میكائیل ، اسرافیل ، من و ذات مقدست‏ كه همیشه زنده هستى‏0 خطاب میرسد كه آن سه نفر را هم قبض روح كن‏0 جبرئیل ، میكائیل و اسرافیل‏ را هم قبض روح مى كند0 سوال مى شود : قابض‏ الارواح ! چه كسى زنده مانده است ؟ عرض مى كند : من و ذات مقدس شما كه همیشه زنده هستى‏0 آنوقت‏ خطاب مى رسد : عزرائیل ! تو همه را قبض روح‏ كرده اى ، حالا من میخواهم تو را قبض روح كنم و با آن دست قدرت الهى شروع به قبض روح مى كند0 حالا با چه كیفیت ، با چه فرمان ، اشاره و مشیت‏ ؟ كسى نمیداند0 " لا اله الا الله "0 وقتى جان‏ عزرائیل به سینه اش میرسد - حالا سینه اش چگونه‏ است ؟ ما نمى دانیم ، امام علیه السلام‏ میفرماید0 - عرض مى كند : پروردگارا ! به عزت و جلالت قسم كه اگر میدانستم جان دادن اینقدر سخت‏ است نسبت به بندگانت خیلى رعایت میكردم‏
سخنرانی مرحوم کافی


برچسب ها :
سخنرانی مرحوم کافی ,  جان دادن عزرایل ,  قابض‏ الارواح ,  حجت الاسلام موسوی قهار ,  قدرت الهی ,