در این ماه، به صدقه دادن
اهتمام بیشتری شود
 پیامبر اکرم (ص) در باب صدقه دادن می فرمایند : " لبخند تو بر روی برادرت صدقه است ، امر به معروف و نهی از منکر کردنت صدقه است ، رهنمایی کسی که راه را گم کرده صدقه است و دور کردن سنگ و خا ر و استخوان از راه صدقه است . "

برچسب ها :
صدقه ,  اعمال ماه صفر ,  برای ایمنی از بلاها ,  دعای زیر هر روز ده مرتبه خوانده شود: ,  یا شَدیدَ الْقُوی‏ وَیا شَدیدَ الْمِحالِ ی ,  «سیّد بن طاووس ,  حجت السلام موسوی قهار ,