می گفت شب قبل از شهادتش تو مقر نشسته بودیم.
صحبت از شهادت بود . یهو حاج عبدالله گفت :
" من شهید شدم ، منو با همین لباس نظامی ام خاکم کنید. "برچسب ها :
شهید ,  عبدالله اسکندری ,  تکفیری ها ,  سر بریدن ,  تبادل ,