سؤال: در آیین مسیح فرقه هاى زیادى وجود دارد ولى سه فرقه آنها به نام هاى «کاتولیک»، «ارتودوکس»، «پروتستان» از همه معروفترند;
موارد اختلاف این سه فرقه چیست و از چه زمانى به وجود آمده اند؟برچسب ها :
فرقه ها ,  سه گانه مسیحی ,  «کاتولیک» ,  «ارتودوکس» ,  «پروتستان» ,  رهبر این فرقه «مارتین لوتر» رفورمیست بزرگ جهان مسیحیّت است ,  و بهشت فروشى و بخشش گناه و رهبانیّت و مسائل مشابه آن ,