برچسب ها :
قصه مرحوم کافی ,  حضرت موسى علیه السلام از جایى‏ میگذشت ,  بنده خدایى ,  یاالله " ,  " كاسه داغتر از آش " شده بود ,  عابد ریاکار ,